Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. lipnja 2018.

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije, održana je početnu konferenciju projekta „Pozitivne vibracije“ vrijednog 1.788.844,96 kuna

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije u Virovitici, uz nazočnost virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, v.d. ravnateljice VIDRA-e Željke Vuković, direktora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije Bojana Mijoka, održana je početna konferencija projekta „Pozitivne vibracije“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0081..

Projektom vrijednim 1.788.844,96 kuna u 100% intenzitetu potpore će se osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije, omogućit će se održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva. Projekt će trajati 24 mjeseca.
Korisnik je VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a partneri na projektu Hrvatski zavoda za zapošljavanje – Područni ured Virovitica, Gras razvojna agencija Slatine i Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Share Button