Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

15. svibnja 2018.

Prihvaćeni prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Virovitice

Članovi Gradskog vijeća Grada Virovitice jednoglasnom su odlukom donijeli Odluku o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Virovitice.

– Zakonom o poljoprivrednom zemljištu određeno je da jedinice lokalne samouprave moraju izraditi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, za svoje područje raspolaganja. Vezano uz to Grad Virovitica izradio je Program, koji je prošao javnu raspravu i javni uvid, nakon čega su sve zainteresirane strane imale pravo prigovora na prijedlog Programa – u uvodu sjednice kazala je Sanja Kirin, voditeljica gradskog Odsjeka za gospodarstvo.

Kako su svih devet prigovora s ciljem poboljšanja iznesenog prijedloga ocijenjena opravdanim, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o njegovu prihvaćanju. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Virovitice iznosi 2.959,1372 hektara od kojih je za zakup na 25 godina određeno 713,8138 hektara. Pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi na zakup se može dati 70 hektara.

Od 713,8138 hektara za zakup na 25 godina određeno je 327,7615 hektara za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje i to ljekovito bilje, plasteničku proizvodnju i povrtlarstvo te djetelinsko travne smjese.

-Programom je određeno da ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za prodaju dok je za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, grad Virovitica odredio 40,6048 hektara na području katastarske općine Jasenaš.Pohvala svim gradskim službama, koje su među prvima u Hrvatskoj uspješno odradile ovaj zahtjevan posao, ali i svim vijećnicima, koji su ga podržali – naglasio je na kraju sjednice gradonačelnik Ivica Kirin. (www.icv.hr, zc)

Share Button