Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

25. travnja 2018.

Župan Igor Andrović na sastanku s ministricom regionalnog razvoja Gabrijelom Žalac u vezi izrade Nacionalne razvojne strategije RH

U razdoblju od 24. do 27. travnja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je „Tjedan EU fondova“, koji se održava u Zagrebu, Šibeniku i Mariji Bistrici.

Cilj događaja je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti sve mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobrobiti koju oni nose Hrvatskoj. Na samom otvorenju tjedna EU fondova sudjelovali su i predstavnici VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a nakon otvorenja tjedna EU fondova održan je sastanak svih regionalnih koordinatora i župana s ministricom Gabrijelom Žalac i njenim suradnicima kao i predstavnicima Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Sastanku u Zagrebu su nazočili i virovitičko-podravski župan Igor Andrović i v.d. ravnateljice VIDRA-e Željka Vuković. Teme sastanka bile su izrada Nacionalne razvojne strategije RH gdje je predstavljeno koje su odrađene aktivnosti u procesu njene do sada, kao i razgovor o razvojnim projektima koji će se uključiti u razvojni sporazum, kojim će se usuglasiti prioriteti razvoja državne i područne (regionalne) razine. Pritom će se utvrditi strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu. (www.ravidra.hr)

Share Button