Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. travnja 2018.

Održan radni sastanak članica HGK iz područja računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizijskih djelatnosti

U HGK – Županijskoj komori Virovitica, 13. travnja, održan je radni sastanak članica HGK iz područja računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizijskih djelatnosti. Tema sastanka je bila izvješće s radne sjednice Udruženja računovođa pri Središnjici HGK, održane u Zagrebu.

Nakon rasprave doneseni su sljedeći zaključci:

– predlaže se da se edukacije o aktualnim propisima i temama održavaju u HGK – Županijskoj komori Virovitica jer je to najracionalnije za članice (nema putovanja u udaljena središta, niti cjelodnevnog izostanka s posla)
– uputi dopis inspekcijama u cilju njihovog transparentnijeg i unificiranog djelovanja na cijelom području Hrvatske i prema svim članicama
– predlaže se da nastup inspekcija bude preventivan – kojim bi se ukazalo na uočene nedostatke s rokom otklanjanja istih, a potom da inspekcije sankcioniraju ako nedostaci nisu otklonjeni
– da inspekcije prema zakonskim propisima najave vrijeme dolaska i predmet nadzora.

Na inicijalnoj sjednici predstavljanja strukovnog Udruženja računovođa u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, 23. ožujka 2018. godine, prisustvovalo je četrdesetak predstavnika članica iz djelatnosti M69.20 iz cijele Hrvatske, od kojih je bilo pet predstavnika iz Virovitičko-podravske županije.
Martina Buhin, poslovna tajnica Udruženja računovođa pri HGK, na sjednici je uvodno upoznala nazočne s točkama dnevnog reda koji je bio predstavljanje modela djelovanja Udruženja, prijedlog termina plenarne sjednice i prijedlog osnivanja i modela tijela Udruženja, u kojem pravo glasa i pravo biranja imaju isključivo članice.
Mogući oblici djelovanja u budućnosti rada Udruženja su strukovne grupe. Datum javne objave Poziva je 30. travnja 2018. godine, a datum održavanja plenarne sjednice Udruženja je 30. svibnja 2018. godine. Dostupna je web stranica Udruženja na kojoj će se objavljivati sve značajne informacije iz ove djelatnosti, a članice sve upite mogu slati na e-mail: udruzenjeracunovodja@hgk.hr.
Primarni ciljevi i zadaci Udruženja računovođa pri HGK su: podrška u dijalogu s državom, institucijama, zakonodavnim tijelima i javnom upravom, na nacionalnoj razini organizirati javne rasprave članica iz struke, sintetizirati pitanja i problematiku od iznimnog značaja za trenutne tržišne i poslovne uvjete, lobiranje za interese članica i djelovati u njihovom najboljem interesu.
HGK se vidi kao mjesto dijaloga, moderator komunikacije, neutralan čimbenik sa snažnom polugom da u dugoročnoj suradnji ujedini mišljenja struke i stvori kreativnu platformu za rješavanje i stvaranje dobrih poslovnih praksi i pomoć tržištu. Sastanku su bile nazočne dvadeset i dvije članice iz djelatnosti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizijskih djelatnosti. (HGK ŽK Virovitica)

Share Button