Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. travnja 2018.

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom ,,Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1”

Ministarstvo zdravstva objavilo je javni natječaj ,,Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1” sa općim ciljem povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.  Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.

Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su udruge koje pod djelatnošću ili područjem djelovanja imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, zaklade koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za Komponentu 1 iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za Komponentu 2 iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK.

Aktivnosti prihvatljive unutar projekata su:

  • Komponenta 1: Aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
  • Komponenta 2: Aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice u sklopu pojedine komponente ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga (31.12.2020.).

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama:
http://www.esf.hr
https://strukturnifondovi.hr

Za sve ostale informacije javite se u VIDRA-u. (www.ravidra.hr, Fotografija: Kristijan Toplak, Ilustracija)

Share Button