Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. prosinca 2017.

Prošla dva nova projekta nositelja Srednje škole Marka Marulića Slatina i Stjepana Sulimanca Pitomača čiji su partneri Industrijsko obrtnička škola Virovitica i Stjepan Ivšić Orahovica

Srednjim školama Marka Marulića Slatina i Stjepan Sulimanac Pitomača, prošla su dva nova projekta prijavljena na Javni poziv srednjim školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi koje je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede.

Među 30 projekata iz cijele Hrvatske, Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača prošao je projekt „Obrazovanjem u poljoprivredi za bolju budućnost Hrvatske“. Partner na projektu je Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Naime, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o bespovratnim sredstvima za ovaj projekt koji su prijavitelji prijavili na iznos od 1.000.000,00 kuna. Projekt je prijavljen u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i VIDRA-om Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Njime će se uložiti u školska poljoprivredna gospodarstva i praktikume. Modernizirat će se i osuvremeniti četiri postojeća kurikuluma praktične nastave strukovnih zanimanja u sektoru poljoprivrede za zanimanja agroturistički tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, voćar-vinogradar-vinar i cvjećar, što će rezultirati povećanjem kvalitete obrazovanja, većim zanimanjem učenika za obrazovanje u poljoprivredi, te u konačnici povećanjem konkurentnosti na tržištu rada. Uz dobre materijalne uvjete za praktičnu i stručnu nastavu osigurat će se ujednačavanje uvjeta rada u dvjema odgojno-obrazovnim ustanovama, što je važno za ujednačen razvoj obrazovnog sustava u sektoru poljoprivrede Virovitičko-podravske županije i pružanje jednakih mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnom odgojno-obrazovnom procesu za sve učenike. Važno je naglasiti da će ovime obadvije škole steći uvjete za uvođenje novih obrazovnih programa u sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina.

Srednjoj školi Marka Marulića iz Slatine, kojoj je partner na projektu Industrijsko.obrtnička škola Virovitica, odobren je projekt „Mladi poljoprivrednici – donositelji zdravih vrijednosti lokalnoj zajednici“. Prijavljena vrijednost projekt iznosi oko 1.000.000,00 kuna. I ovaj je projekt prijavljen u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i VIDRA-om Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Prijavitelj i partner projektom će osigurati učenicima stjecanje modernih kompetencija najnovijim tehnologijama podižući njihovu zapošljivost i relevantnost kvalifikacija na tržištu rada. Prijavitelj će nabavkom laboratorijske opreme uvesti suvremene i inovativne procese u postojeći strukovni program i kurikulum kako bi se učenici aktivno uključili u nastavu te napustili zastarjeli način izvođenja nastave gdje nastavnik objašnjava i pokazuje postupke, a učenik promatra i zapisuje. Laboratorij će koristiti i školska zadruga koja proizvodi prehrambene proizvode (praline, sušeno voće, vino, liker od vina, džemove) od sirovina dobivenih na školskom gospodarstvu.

Kreiranje proizvoda od ekološki uzgojene sirovine potaknut će učenike na realizaciju vlastitih projekata i traženje mogućnosti financiranja iz EU fondova. Osim opremom za laboratorijska ispitivanja, praktikum će se opremiti prijenosnim računalom, projektorom, interaktivnom pločom, 3D printerom i klimatizacijskim sustavom. Za prijavitelja i partnera kao dodatnu opremu za plastenike, nabavljaju se mini vrtovi s robotiziranim sustavom održavanja. Sustav će se bežičnom mrežom povezati s računalom u stručnoj učionici te će se prikupljeni podaci o uzgoju biljaka u svakoj fazi vegetacije analizirati. Prijavitelj će jedan robotizirani vrt koristiti u edukaciji za Održivu uporabu pesticida, a drugi za potrebe nastave bilinogojstva, proizvodnje bilja i izborne nastave Ljekovito bilje. Robotiziranim mini vrtovi u plasteniku partner škole bit će korišteni za ogledne uzgoje bilja na konvencionalni i ekološki način. (www.vpz.hr)

Share Button