Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

13. studenoga 2017.

U Dravskoj priči, u sklopu edukativnog CITES kutka, možete vidjeti tenisice ili novčanik od kože mrežastog pitona, remen za sat od američkog aligatora, prepariranog orla Škanjca

Želite li vidjeti tenisice ili novčanik od kože mrežastog pitona, ili bodlje dikobraza, ili pak koralje, ljušturu plemenite periske, prepariranog orla Škanjca, remen za sat od američkog aligatora, sve to možete vidjeti u Dravskoj priči. U Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča župan Virovitičko–podravske županije Igor Andrović službeno je otvorio Edukativni CITES kutak.

Riječ je o novom edukativnom sadržaju u prostorima Dravske priče, realiziranom u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Upravom za zaštitu prirode, kojim se posjetiteljima želi skrenuti pažnja na postojanje trgovine ugroženim vrstama životinja i biljaka, protiv koje se svi zajedno trebamo boriti.

PB130234

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) je međunarodni sporazum čiji je cilj sprječavanje nekontrolirane međunarodne trgovine i komercijalnog iskorištavanja ugroženih vrsta, održavanje ekološke ravnoteže unutar populacija vrsta koje su predmet međunarodne trgovine te pružanje pomoći državama potpisnicama Konvencije u postizanju održive trgovine. CITES je skraćenica engleskoga naziva, ali je poznata i kao “Washingtonska konvencija”. Stupila je na snagu 1. srpnja 1975. godine i otada joj je pristupilo ukupno 180 država svijeta, što je čini najšire prihvaćenom međunarodnom konvencijom s područja zaštite prirode.

PB130237

CITES je uspostavljen kao sustav nadzora međunarodne trgovine zasnovan na postupku izdavanja uvoznih i izvoznih dopuštenja koji se jednoznačno primjenjuje u svim državama potpisnicama.

Europska unija u potpunosti provodi CITES konvenciju od 1. siječnja 1984. Zbog jedinstvenog europskog tržišta odredbe CITES konvencije moraju se jednoznačno primjenjivati u svim državama članicama EU prema odredbama paketa tzv. „EU Wildlife Trade uredbi“, od kojih je trenutno 7 na snazi:
– Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97
– Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006
– Uredba Komisije (EU) br. 100/2008
– Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 791/2012
– Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 792/2012
– Uredba Komisije (EU) br. 578/2013
– Uredba Komisije (EU) br. 750/2013

Republika Hrvatska od dana pristupanja Europskoj uniji, tj. od 1. srpnja 2013., u prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama postupa po navedenim uredbama, dok su Zakonom o prekograničnom prometu u trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) dodatno definirana provedbena tijela u Republici Hrvatskoj i prekršajne odredbe.
Svaka država potpisnica Konvencije je dužna imenovati tijelo nadležno za izdavanje dopuštenja te jedno ili više savjetodavnih znanstvenih tijela u cilju provođenja odredbi. U Republici Hrvatskoj upravno tijelo nadležno za provedbu CITES konvencije (CITES MA) i izdavanje dopuštenja je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, dok je Državni zavod za zaštitu prirode nadležno znanstveno tijelo (CITES SA).

PB130216

Za učinkovitu provedbu uredbi i Konvencije potrebna je kontinuirana suradnja svih provedbenih tijela (carina, policija, granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija, inspekcija zaštite prirode). Izdavanje dopuštenja i potvrda tek je prvi korak u lancu međunarodne trgovine divljim vrstama, a samo se uz učinkovitu kontrolu i kažnjavanje počinitelja koji krše odredbe Konvencije osigurava postizanje njezinih ciljeva u cijelosti. Godišnja se vrijednost međunarodne trgovine divljim vrstama procjenjuje se na milijarde američkih dolara, a na nezakonitom tržištu se po godišnjoj zaradi nalazi uz bok trgovini narkoticima, oružjem i ljudima. (www.virovitica-nature.hr, www.vpz.hr, Fotografije: Ivica Baranj i Kristijan Toplak)

Share Button