Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

13. rujna 2017.

Otvorena dvorana za orahovačke studente i potpisan ugovor o suradnji Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i dva osječka fakulteta

Virovitičko-podravska županija i Dom zdravlja VPŽ u Orahovici su uredili dvoranu koja će biti dana na korištenje studentima Studija fizioterapije i dentalne medicine. Dvoranu su svečano otvorili ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš, dekan medicinskog fakulteta u Osijeku i privremeni dekan studija dentalne medicine i zdravstva Osijek Aleksandar Včev i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, a nazočni su bili i zamjenik župana Darko Žužak, te ravnatelj Opće bolnice Našice Hrvoje Šimić:

– Ovo je velika stvar kako za naš fakultet, tako i za Dom zdravlja i Virovitičko-podravsku županiju. Svaka pohvala ravnatelju Doma zdravlja Igoru Fazekašu koji je potegnuo ovo uređenje predavaonice, sanitarnog čvora i prostora za profesore-predavače u sklopu Doma zdravlja u Orahovici koji će biti itekako korisni za dva naša fakulteta Medicinski i Fakultet dentalne medicine u Osijeku. Ispostava Doma zdravlja u Orahovici i naš fakultet već dugo imaju zajedničku suradnju jer ovdje naši studenti obavljaju praktičnu nastavu iz područja javnog zdravstva i obiteljske medicine čime dižemo nivo nastave na medicinskom fakultetu, a riječ je o studentima šeste godine koji su ovaj prostor već ocijenili ocjenom izvrstan. Otvorenje ove dvorane je rezultat projekta koji provodi Vlada RH, a riječ je o aktivnostima ”Projekta Slavonija” – rekao je dekan Medicinskog fakulteta i Fakulteta dentalne medicine u Osijeku Aleksandar Včev.

 U uređenje prostora za nastavu studenata fizioterapije preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije uloženo je 100,000,00 kuna, a investitor je Dom zdravlja VPŽ:
– Na inicijativu prof. Včeva i svesrdnu potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, dogovorili smo ulaganje u obnovu ovih prostora. Uredili smo predavaonicu za 40 studenata, sanitarni čvor i prostor za profesore-predavače i mjesto gdje će se održavati ispiti i konzultacije, a s današnjim danom, dana je na korištenje Medicinskom fakultetu za fizioterapiju i Fakultetu dentalne medicine – rekao je ravnatelj Doma zdravlja VPŽ Igor Fazekaš.

Kako je i rekao ravnatelj Fazekaš veliku potporu dala je i Virovitičko-podravska županija:
– Ovo je jedan dobar primjer suradnje između fakulteta, domova zdravlja i Županije. Time poboljšavamo kompletnu obrazovnu infrastrukturu na području naše županije, a ovom adaptacijom se poboljšava i sam standard studenata koji će ovdje u budućnosti studirati – rekao je župan Igor Andrović.

Nakon otvorenja dvorane u prostorima Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije ispostava Orahovica, privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Aleksandar Včev i ravnatelj Doma zdravlja VPŽ Igor Fazekaš, potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji ove dvije institucije. (www.icv.hr, vg, Fotografije: Vladimir Grgurić)

Share Button