Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. rujna 2017.

Općina Čačinci: Kroz projekt ”Zaželi” zaposlit će se 15 nezaposlenih koji će brinuti i skrbiti za 62 osobe

Općina Čačinci projektom zapošljavanja žena hvata se u koštac s gorućim problemima na svom području, nezaposlenošću i brizi o starijima i nemoćnima. Vrijednost projekta je 2.913.487,84 kuna i provodit će se u partnerstvu s DVD-om Čačinci, Područnim uredom HZZ-a Virovitica i Centrom za socijalnu skrb Slatina.

Trenutne prilike stanovništva općine Čačinci obilježene su nekolicinom negativnih trendova, negativnim prirastom i većim starenjem stanovništva te visokom stopom nezaposlenosti usprkos relativno visokom udjelu radno sposobnih osoba u ukupnom stanovništvu, posebice žena. Suočene s otežanim pronalaskom posla i zapošljavanjem te slabom dostupnosti obrazovanja su ženske osobe iz ruralnih područja, posebice u dobi 50 i više godina i time su izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Ciljna skupina su 15 ženskih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina.

Opći cilj ovog projektnog prijedloga je u općini Čačinci omogućiti radno sposobnim pripadnicama ranjivih skupina lakši pristup tržištu rada unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i lakšim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i povećanje kvalitete života za 62 krajnja korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti. (www.ravidra.hr)

Share Button