Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

24. svibnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Virovitičko-podravska županija, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave ”Rekonstrukcija krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina”.
Prethodno savjetovanje otvoreno je od 24. do 31. svibnja 2017. godine.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje.

Share Button