Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

14. veljače 2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine uključujući i Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. s prilogom Izvori sredstava te ih dostavilo nadležnim tijelima na mišljenje prije upućivanja na radna tijela Vlade RH.

Naime, nakon javne rasprave nije bilo značajnih izmjena dokumenta u odnosu na predstavljeno tijekom zadnje 3. Zajedničke sjednice Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske i Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske. Predmetni dokumenti objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva te se mogu vidjeti ovdje.

Inače, za Strategiju je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš uključujući i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isti pozitivno ocijenilo. Dokumenti iz postupka mogu se vidjeti ovdje. (razvoj.gov.hr)

 

Share Button