Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. kolovoza 2016.

Zaklada za djecu Hrvatske: Objavljen javni poziv, rok za prijave do 31. kolovoza do 23:59:59 sati

„Zaklada „Hrvatska za djecu“ je na službenoj Internet stanici Zaklade, objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.

Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do zaključno 23:59:59 sati 31. kolovoza 2016. godine. Po isteku navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće podnijeti prijavu temeljem ovog Javnog poziva.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa i projek(a)ta temeljem ovog Javnog poziva su: organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, javne ustanove, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Aktivnosti programa i projekata za koje se traži sufinanciranje od strane Zaklade trebaju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.“ (www.zhzd.hr)

Share Button