Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

01. kolovoza 2016.

Objavljen natječaj za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja za što Virovitičko-podravska županija ima spremna dva projekta, Novi Gradac – Detkovac i Đolta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", provedba tipa operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja".

Korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave, a prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Visina potpore je od 150.000,00 do 15.000.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 27. listopada 2016. godine, a zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: "Natječaj za EPFRR". Više o navedenom natječaju možete pročitati ovdje.

Virovitičko-podravska županija za navedeni natječaj prijavit će dva projekta navodnjavanja, Novi Gradac – Detkovac (veličine 750 ha) i Đolta (192 ha – prva faza, ukupna veličina projekta je 500 ha). Investitor će biti Virovitičko-podravska županija, a trenutno je za oba projekta u tijeku ishođenje građevinske dozvole.

Osim toga, Virovitičko-podravska županija je objavila javne pozive za uvid u spis predmeta (građenje sustava odvodnje i navodnjavanja „Đolta” i ”Novi Gradac – Detkovac”) koji se mogu vidjeti ovdje.

Podsjetimo, u Virovitičko-podravskoj županiji pred završetkom je projekt navodnjavanja Kapinci – Vaška (s površinom od 1.260 ha navodnjavane površine). Procijenjena ukupna vrijednost sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška, u konačnici će biti oko 80 milijuna kuna. Radovi na ovom sustavu navodnjavanja otvoreni su 2011. godine u mandatu tadašnjeg župana, a danas ministra regionalnog razvoja i fondova EU Tomislava Tolušića. (www.apprrr.hr, www.vpz.hr)

Skip to content