Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

19. lipnja 2015.

ACHELOUS: Upute za osnivanje lokalnog područja rizika – preventivno zajedničko djelovanje u slučaju poplava

U sklopu projekta Achelous Virovitičko-podravska županija je, uz pomoć VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, kreirala za sve projektne partnere i zainteresiranu javnost upute za osnivanje Lokalnog područja rizika (Local risk district: LRD).

Lokalno područje rizika osnovano je u 6 zemalja sa ciljem stvaranja partnerstva u lokalnim sredinama za preventivno zajedničko djelovanje u slučaju poplava. Kriteriji za njihovo osnivanje je povezan teritorij, povijest poplava, hidrološka osnova, komunikacijski protokol među partnerima.

Virovitičko – podravska županija potpisala je Sporazum o stvaranju Lokalnog područja rizika od štetnog utjecaja voda sa 8 općina koje se nalaze u Dravskom slivu.

Podsjetimo, Virovitičko-podravska županija sudjeluje u projektu ACHELOUS uz još 8 partnera iz 7 zemalja: Italije, Rumunjske, Grčke, Bugarske, Makedonije i Mađarske. Opći cilj projekta je poboljšati komunikaciju i funkcioniranje civilne zaštite , u cilju planiranja aktivnosti fokusiranih na smanjivanje štetnog djelovanja uzrokovanih vodom.

Projekt Achelous ima ukupnu vrijednost 641.180 EUR, a sufinanciran je kroz financijski instrument Europske komisije Civilna zaštita. Financijski instrument Civilna zaštita obuhvaća sva tri glavna aspekta civilne zaštite: prevenciju, pripravnost i odgovor.

Projektna ideja se rodila 2010. i 2012. godine kada je otkrivena nužnost usvajanja uobičajenih postupaka za poboljšanje učinkovitosti upravljanja hidrogeoloških i hidrauličkih hitnih slučajeva putem boljeg teritorijalnog ustroja. Partneri iz 6 općina iz 6 zemalja Južne i srednjoistočne Europe (Bugarska, Hrvatska, Grčka, Italija, Makedonija, Rumunjska) razvili su projekt s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti u odgovoru na poplave i njihovo upravljanje. Kako bi se otkrili najbolji mogući postupci u skladu s politikama i smjernicama EU pomoć u razvoju projekta bila su 2 sveučilišta i stručnjaci iz ”Europskog programa za osposobljavanje civilne zaštite.” Tijekom svog dvogodišnjeg trajanja, projekt nastoji povećati integraciju i suradnju između teritorijalnih subjekata koji su uključeni u aktivnosti civilne zaštite i educirati građane o pravilnom ponašanju i pametnom korištenju dostupnih informacija tijekom hitnih slučajeva.

Projekt traje od 1. siječnja 2014 do 31. prosinca 2015. godine. (www.ravidra.hr)

Za detaljnije informacije posjetite web stranicu projekta www.achelous.eu

Skip to content