Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. ožujka 2015.

Javni natječaj poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema Programu “Kreditom do uspjeha 2014”

Na temelju članka 7. Ugovora o provedbi Programa "Kreditom do uspjeha 2014" Mjear 1 "Kreditom do konkurentnosti" zaključenih između Ministarstva poduzetništva i obrta, Virovitičko-podravske županije i poslovnih banaka iz članka 43. Statuta Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik broj 7/13), župan Virovitičko-podravske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema Programu "Kreditom do uspjeha 2014"- Mjera 1 - "Kreditom do konkurentnosti"

Korisnici sredstava subvencija kamata na poduzetničke kredite po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove) koji ulažu na području Virovitičko-podravske županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Pravo na korištenje sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite ima korisnik koji financira projekte iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno Popisu prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. koja čini dodatak I. Programa.

Javni natječaj (Javni natječaj)

Poslovni plan preporučeni sadržaj (preuzmi)

Zahtjev za kredit (preuzmi)

Skip to content