Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

13. lipnja 2014.

Udruga gradova i Hrvatska zajednica županija traže poboljšanje Zakona o odgoju i obrazovanju

Udruga gradova i Hrvatska zajednica županija uputile su Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta inicijativu za izmjene i poboljšanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naime, procesom decentralizacije koji je započeo 2001. godine donošenjem tadašnjeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, stvoren je pravni temelj za prijenos osnivačkih prava nad ustanovama osnovnog školstva na jedinice lokalne i područne samouprave.
Od tada se u proračunima gradova i županija, na koje je izvršen prijenos poslova, osiguravaju i financijska sredstva za financiranje osnovnih škole, za različite materijalne rashode, školsku opremu i tekuće održavanje. Gradovi i županije već tada su iskazali spremnost na financiranje obrazovanja, ali su i preuzeli odgovornost da obrazovanje učine kvalitetnijim, kako u sadržajnom tako i u organizacijskom smislu. Ipak, zbog objektivnih okolnosti, do većeg utjecaja samih osnivača na obrazovnu politiku i njezino provođenje na lokalnoj razini nikada nije došlo. Takvo stanje ne odgovara načelu samostalnosti samoupravnih jedinica niti standardima europskih zemalja koji se odnose na obrazovanje i nadležnosti odgojno-obrazovnih ustanova.
Hrvatska zajednica županija i Udruga gradova su već u nekoliko navrata predlagale susret i radne sastanke vezane uz ovu temu, ali do sada nije bilo sluha da se to i ostvari. Odgovornost za školski sustav ne leži samo u rukama osnivača osnovnih i srednjih škola već u rukama svih koji na bilo koji način kreiraju ili provode obrazovnu politiku. Ostvarivanje uspješne obrazovne politike moguće je samo uspostavom jasnije podjele nadležnosti, time i odgovornosti, ali i istovremenog zajedničkog povezivanja svih koji sudjeluju u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja u javnim školama. Stoga predstavnici Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija očekuju skoru reakciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kako bi se krenulo u aktivno rješavanje problema u školstvu. (www.hrvzz.hr)

Share Button