Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. travnja 2013.

Virovitičko-podravska županija i Hrvatske vode proširuju područje sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška za 700 hektara

Na temelju Vodnogospodarskog plana navodnjavanja Virovitičko-podravske županije 2006. godine pokrenut je projekt Sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška koji je smješten u općini Sopje na dijelovima katastarskih općina Sopje, Kapinci, Vaška i Novaki. Projektno područje poljoprivrednog zemljišta obuhvaća ukupno bruto površine od 1.280 ha. Temeljem iskazanog interesa krajnjih korisnika za Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška javila se potreba za proširenjem sustava, te u dogovoru sa Hrvatskim vodama ide se na proširenje za 700 ha poljoprivredne površine. Proširenje sustava zahvaća dijelove katastarskih općina Gornji Miholjac i Novaki (zapadni dio sustava navodnjavanja). U utorak, 2. travnja, potpisani su novi ugovori o građenju sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška. Na području Virovitičko-podravske županije provode se projekti navodnjavanja Kapinci – Vaška, Novi Gradac – Detkovac i Đolta čija je ukupna vrijednost 120.000.000,00 kuna. (www.vpz.hr)

Share Button