Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. listopada 2012.

Dvorci Virovitičko-podravske županije: Kurija obitelji Janković u Kapela Dvoru

Tijekom XIX. stoljeća na prostoru Virovitičko-podravske županije razne plemićke obitelji podižu dvorce, kurije i ljetnikovce. U selu Kapela Dvor, 7 km sjeverno od Virovitice, nalaze se zapušteni ostaci dvorca/kurije Kapela Dvor. Jednokatno zdanje potječe iz kasnobarokne gradnje koje je u kasnijim pregradnjama dobilo klasicističke oznake. Zdanje već desetljećima nema funkciju, napušteno je i prepušteno zubu vremena. Nekad lijepi perivoj danas je zamijenio korov i opća zapuštenost.

Dvorac/kurija je najvjerojatnije sagrađena već početkom 19. stoljeća. Međutim, današnje odlike dobila je uglavnom u vrijeme vlasnika Geze pl. Jankovića oko 1880. godine. Kurija je bila sjedište ovećeg vlastelinskog imanja Lukač.

Mladen Obad Ščitaroci ovako opisuje karakteristike kurije: „U tlorisu to je kvadratična građevina, s nizom istaka: rizalit i altana na sjevernom pročelju, erker u prizemlju istočnoga pročelja, stube na južnom pročelju, kula na jugozapadnom uglu. Ispod cijele građevine nalazi se podrum. Arhitektonski je najzanimljiviji dio veliko ulazno predvorje kroz dva kata sa stubištem i galerijom iz koje se ulazi u prostorije kata. U unutrašnjosti je djelomice sačuvana ukrasna stolarija: vrata, drvena ograda stubišna i galerija u predvorju. Zidni oslik u jednoj prostoriji možda upućuje na zidna i stropna oslikanja u cijeloj zgradi, koja su najvjerojatnije okrečena.“

Kurija, gospodarske zgrade i perivoj zauzimali su oko 4,5 hektara, a od pejzažnog perivoja ostalo je tek nekoliko stabala (tulipanovac, lipa, ariš…). Danas se uz kuriju nalazi i betonska klupa koja potječe iz perioda između dva svjetska rata, a prema predaji tamo je donesena s groblja obližnjeg sela Lukač.

Vlastelinski posjed i kuriju Kapela Dvor početkom 20. stoljeća kupuje Arpad I. Karolyi, koji je na zgradi napravio manje preinake i dogradnje. U njegovo vrijeme posjed je bio poznat po uzgoju šparoga i jahaćih konja. Nakon njegove smrti (oko 1930.g.) lukački posjed nasljeđuju njegova djeca Ferenz, Arpad II. i Elizabeta. Nakon odlaska obitelji Karolyi u Zagreb 1939. godine posjed je vlasništvo štedionica, a 1942. kupuje ga nekoliko doseljenih obitelji iz Hrvatskog zagorja. Godine 1964. dio posjeda i kurija predani su na upravljanje Lovačkom društvu Lukač. Međutim, već tada obnova kurije nije uspjela te ona ostaje praznom sve do danas, no ima svojstvo kulturnog dobra te je zaštićena kao spomenik kulture.

Sve do sedamdesetih godina 20. stoljeća kurija je imala određenu namjena i bila je razmjerno dobro održavana. Do sredine osamdesetih godina služila je kao škola koju su pohađala djeca Kapele Dvor i obližnjih sela. U svojem stogodišnjem postojanju kurija je danas zaboravljena, napuštena i ruševna.

Virovitičko-podravska županija 2012. godine kupuje kuriju u Kapela Dvoru. Obnova kurije obitelji Janković u Kapela Dvoru planirana je kroz sredstva Europskih fondova u razdoblju od 2013.-2020. godine.

Share Button