Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. prosinca 2011.

Uz nastavak izgradnje sustava navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ u 2012. godini na području VPŽ gradit će se Studentski restoran, nove područne škole, zgrada Zavoda za javno zdravstvo sv. Rok VPŽ…

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012. – 2014. godine. Upute za izradu proračuna sadrže elemente iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2012. do 2014. godine, a prijedlog Proračuna za 2012. godinu donosi se na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na trećoj razini računskog plana, tj. na razini podskupine. Navedeno će dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna jer sve dok izvršenje proračuna odgovara planu na višoj razini ekonomske klasifikacije nema potrebe za njegovim izmjenama. Projekcije se, u skladu s uputama, donose na drugoj razini računskog plana. Prijedlogom Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2012. godinu ukupni prihodi i primici procijenjeni su u iznosu od 94.370.000,00 kuna.

Predloženim planom rashoda i izdataka osigurava se funkcioniranje redovne djelatnosti kako same Županije tako i korisnika županijskog proračuna (npr. osnovnih i srednjih škola, Učeničkog doma Virovitica, Zavoda za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Zavoda za prostorno uređenje). Pored navedenih proračunskih korisnika u županijskom proračunu osiguravaju se i sredstva za rad Kazališta Virovitica, Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije, Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije, Županijskog Crvenog križa, Vijeća srpske nacionalne manjine, kao i za zadovoljavanje niza drugih potreba u školstvu, športu, kulturi, poljoprivredi, gospodarstvu i ostalim djelatnostima.

U Proračunu za 2012. godinu osiguravaju se sredstva za završetak investicija i projekata započetih prethodne godine, završetak projekata iz predpristupnih fondova IPA CBC HR HU 2011. u osnovnim i srednjim školama i ostalim korisnicima, ali i za početak novih projekata (Studentski restoran u Virovitici, izgradnja novih područnih škola na području Virovitičko-podravske županije, sufinanciranje izgradnje Srednje škole Pitomača, sufinanciranje izgradnje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Sv. Rok Virovitičko-podravske županije.

Važno je napomenuti i to da Centri za socijalnu skrb prestaju s radom, odnosno nastavljaju svoju djelatnost u okviru jedinstvenog Zavoda za socijalnu skrb u Virovitičko-podravskoj županiji, a u okviru decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa odlukama Vlade, bit će izdvojena i sredstva za Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije.

Od značajnijih projekta važno je spomenuti izgradnju sustava navodnjavanja „Kapinci – Vaška“, za čiju cjelovitu izgradnju su osigurana sredstva u razdoblju od četiri godine. Omjer u sufinanciranju cjelokupnog projekta je 80 % sredstva Hrvatskih voda, a 20 % županijska sredstva. 2012. godine planirana su sredstva za izradu dokumentacije za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta, te su kasnije planirana sredstva i za njegova izgradnju. Nastavlja se i sa projektom navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“. 2013. planirana su sredstva za izradu dokumentacije (glavni projekt), a 2014. njegova izgradnja.

 

 

Share Button