Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. svibnja 2011.

Hrvatski sabor: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Hrvatski sabor donio je na svojoj 23. sjednici Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a Vlada Republike Hrvatske prihvatila na sjednici 2. travnja 2011. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, kao matično tijelo, raspravilo je o Prijedlogu Zakona na sjednici održanoj 15. travnja 2011. godine i jednoglasno odlučilo predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona uz amandman na članak 236. Konačnog prijedloga Zakona, kojim se nedvojbeno određuje nadležnost tijela koje je izdalo rješenje, potvrdu, odnosno dozvolu koja se mijenja i/ili dopunjuje za donošenje rješenja, odnosno akta o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakon o prostornom uređenju i gradnji usklađuje se s temeljnim odredbama Zakona o općem upravnom postupku što je nužno za ispunjavanje mjerila za zatvaranje poglavlja 23. „Pravosuđe i temeljna prava“. Zakonom se predlaže brisanje odredbi koje su propisivale mogućnost poništenja i ukidanja po pravu nadzora pojedinih akata konačnih u upravnom postupku u slučaju povrede materijalnih odredbi Zakona, budući da će Ministarstvo rješavati samo predmete u kojima su izjavljene žalbe pojedinih stranaka. Također, Ministarstvo će moći poništavati i mijenjati svoja rješenja u tijeku postupka pri Upravnom sudu. Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona nedvosmisleno će se odrediti nadležnost u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole na način da se posebno naglašava da izmjene i dopune donosi isto tijelo koje je izdalo rješenje odnosno lokacijsku dozvolu. Novinu predstavlja i odredba kojom se protiv prvostupanjskog rješenja koje je donio građevinski inspektor u područnoj jedinici predviđa mogućnost žalbe Povjerenstvu, kao drugostupanjskom tijelu, čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona. (www.mzopu.hr)

Share Button