Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

21. prosinca 2010.

Na području općine Zdenci 16. studenog akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH (CROCPA), pokrenula je veliku akciju sakupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja pod nazivom „Prateći list“. Tvrtka CIAK kao ovlašteni sakupljač će obilaziti planirane lokacije u okviru projekta i za preuzetu količinu otpada posjedniku otpada ovjeriti će prateći list koji je dokaz inspekciji zaštite okoliša da je navedena ambalaža zbrinuta sukladno zakonskim odredbama. Sakuplja se samo prazna ambalaža, pravilno isprana, detalje pogledati na http:/www.crocpa.hr/dokumenti/pdf/brosura_otpad.pdf . Skuplja se samo ambalaža 11 tvrtki članova CROCPA EKO MODELA: AM AGRO, AgroChem, BASF, Bayer CropScience, CHROMOS AGRO d.d.,Dow AgroSciens, HERBOS, FLOREL, pinusagro,syingenta i VETERINA Kalinova d.o.o. Ova akcija planirana je na području Virovitičko–podravske županije 16. studenog 2010. god. u PP Orahovica d.d. – Gutmanovci, Zokov Gaj od 8.30 – 10.00 sati i u PP Orahovica d.d. Zdenci bb od 11.00 – 12.30 sati.
Skip to content