Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. siječnja 2009.

Objavljen natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, objavilo je Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata radi ostvarivanja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću u 2009. godini. Prijave na ovaj Natječaj mogu podnijeti isključivo udruge iz Domovinskog rata državne razine koje se bave problemima i potrebama hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Svaka udruga, koja ispunjava opće uvjete za prijavu programa/projekata, može prijaviti na ovaj natječaj najviše pet programa/projekata koje će provoditi u 2009. godini. Prema tome, na Natječaj se mogu javiti udruge iz Domovinskog rata koje djeluju na području Republike Hrvatske i organizirane su kao savez, zajednica ili republička udruga, te ima organizirano članstvo kroz mrežu od najmanje pet ustrojbenih oblika u različitim županijama (temeljnih udruga, podružnica i ogranaka); upisana je u Registar udruga RH; svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću, promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka: slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav, čuva moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine; provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja; ima ljudske i materijalne mogućnosti za provedbu prijavljenog programa/projekta; ne obavlja poslove iz djelokruga državne uprave; djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora; ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu; projekt kojeg prijavljuje osmišljen je tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru; tijekom 2008. godine uredno i na vrijeme predala je svoja financijska i druga izvješća Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o pravdanju doznačene financijske potpore na ime odobrenih programa/projekata (korisnici financijske potpore Ministarstva), a Državnom uredu za reviziju u zakonom utvrđenom roku. Obrasci za prijavu i proračun projekata, Uputa za pripremu proračuna projekata i korištenje financijske potpore projektima udruga iz Domovinskog rata, te obrasci o podacima i ustrojbenim oblicima udruge mogu se dobiti u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6, na službenoj Internet stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti www.mobms.hr. Istodobno se pripadajući obrasci za prijavu na Natječaj mogu pronaći i na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici "Natječaji". Rok za prijavu na navedeni natječaj je 30 dana od njegove objave (objavljen je 30. siječnja 2009. godine).
Skip to content