Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

29. siječnja 2009.

Župan Tomislav Tolušić za petak 30. siječnja sazvao sjednicu Poglavarstva VPŽ

Župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić, sazvao je za petak (30. siječanj) sjednicu Poglavarstva Virovitičko-podravske županije koja će se održati u Sali za sastanke, Trg Ljudevita Patačića 1/1 s početkom u 11 sati. Na dnevnom redu biti će između ostalih, sljedeće točke: Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu; Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole na području Virovitičko-podravske županije za 2009.godinu; Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama za 2009. godinu; Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica za 2009. godinu;Donošenja Plana rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole na području Virovitičko-podravske županije za 2009. godinu; Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u srednjim školama i Učeničkom domu Virovitica za 2009. godinu; Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša za 2008. godinu; Razmatranje Pisma namjere o suradnji između Virovitičko-podravske županije i HEP ESCO d.o.o za projekt energetske učinkovitosti…
Skip to content