Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. lipnja 2008.

Javni poziv za prijavu potprojekata za dodjelu darovnica iz programa PSGO – Mala kom. infrastruktura

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, raspisalo je Javni poziv za prijavu potprojekata za dodjelu sredstava darovnica iz programa Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO) područja od posebne državne skrbi – Mala komunalna infrastruktura (MKI 2). Naime, na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka, objavljenje Javni poziv za prijavu potprojekata za dodjelu sredstava darovnica iz programa Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO) područja od posebne državne skrbi u sljedećim županijama:
Bjelovarsko – bilogorska, Brodsko – posavska, Dubrovačko – neretvanska, Karlovačka, Ličko – senjska, Osječko – baranjska, Požeško – slavonska, Sisačko – moslavačka, Splitsko – dalmatinska, Šibensko – kninska, Virovitičko – podravska, Vukovarsko – srijemska i Zadarska. Vlada Republike Hrvatske provodi Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka. Projekt se financira iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj Projekta je povećanje socijalne kohezije te gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi u ratom pogođenim županijama.
Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji potprojekata da kao nositelji realizacije potprojekata usklađenih s ciljevima programa Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka, kao pokretača potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i obrazovnim aktivnostima područja od posebne državne skrbi u ratom pogođenim županijama, dostave svoje zahtjeve za dodjelu sredstava darovnica iz programa “mala komunalna infrastruktura”. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva podobni za dodjelu darovnice su: županije, gradovi, općine, NVO-e, udruge, zaklade, javne ustanove (sveučilišta, otvorena učilišta koja su u vlasništvu lokalnih vlasti i sl., javni vrtići, javne škole, javne knjižnice, javni starački domovi itd.), trgovinske komore, obrtničke komore, udruge poslodavaca, sindikati, dok su prihvatljivi programi potprojekata iz sektora: obrazovanja (renoviranje, obnova i izgradnja dječjih vrtića; obnova osnovnih škola; renoviranje i obnova specijalnih škola za djecu sa specijalnim potrebama, umjetničke, glazbene i sportske škole; nabavka školskog namještaja, elektrifikacija, sustavi za grijanje; renoviranje stručnih škola ili centara), zdravstvene i socijalne zaštite (renoviranje i obnova domova za starije osobe, domova za veterane, objekata primarne zdravstvene zaštite; seoske ljekarne), usluge zajednice (renoviranje i obnova dječjih igrališta, centara zajednice /uključujući knjižnice, dvorane, klubove itd./), socijalno gospodarske infrastrukture (vodovod; transport i dostupnost; zajednička proizvodna infrastruktura), sanitarne i gospodarske infrastrukture (sanitacija; okolišna infrastruktura). Osim toga, prihvatljivi direktni troškovi predloženog potprojekta koji se mogu financirati u okviru darovnice uključuju trošak: priprema projektne dokumentacije, projektna administracija, ugovor za pružanje usluga pripreme natječajne dokumentacije za realizaciju infrastrukture, ukupni procijenjeni trošak infrastrukture, ugovor za pružanje usluga nadgledanja realizacije infrastrukturnih projekata, nabavu manjih strojeva i opreme. Krajnji rok za urudžbiranje zahtjeva je 31. srpanj 2008. godine u 16,00 sati. Detaljnije informacije mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (www.msgo.hr), ili na službenoj Internet stranici Virovitičko – podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici “Natječaji”.

Share Button