Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

11. veljače 2008.

Seminar o “trećem krugu” SAPARD-a vrijednom 58.500.000,00 kuna na rasporedu 13. veljače

Hrvatska udruga poslodavaca na projektu Centar za europske pretpristupne procese, a u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te Razvojnom agencijom Virovitičko - podravske županije d.o.o. organizira seminar na temu: "Program SAPARD - dosadašnja iskustva i najava "trećeg kruga" kruga natječaja za Mjere "1"i "2." Seminar će se održati 13. veljače 2008. godine s početkom u 9,30 sati u Velikoj vijećnici Virovitičko – podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica. Do sada su u Hrvatskoj provedena dva natječajna kruga u okviru pretpristupnog programa SAPARD na kojima je od zaprimljenih 97 prijava odobreno njih 29, u ukupnoj vrijednosti od oko 208 milijuna kuna, od čega oko 87 milijuna kuna potpora iz sredstava SAPARD-a. Za "treći krug" natječaja prema najavama na raspolaganju će biti 58,5 milijuna kn potpora i to za sljedeće mjere i sektore: MJERA 1: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva sektor mlijeka, mesa (kravlje, goveđe, svinjsko i mesa peradi) i jaja sektor voća i povrća te sektor žitarica i uljarica); MJERA 2: Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednim proizvodima sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, sektor_mesa, sektor ribarstva, sektor voća i povrća). Seminar se organizira u cilju pravovremenog upoznavanja krajnjih korisnika s mjerama te uvjetima za prijavu u "treći krug" natječaja s posebnim osvrtom na iskustva, preporuke i savjete iz 2. kruga natječaja. Za prijavu na natječaj prihvatljivi su sljedeći krajnji korisnici: poljoprivredna gospodarstva; obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju podnose prijavu. Prijave se dostavljaju na e-mail: info@ravpz.com, ili broj fax-a: 033/743-141 zaključno do 11. veljače. Na službenoj Internet adresi Virovitičko – podravske županije (www.vpz.hr), u rubrici "natječaji" može se pronaći prijavnica za navedeni događaj.
Skip to content