Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. veljače 2008.

Održan sastanak na temu “Realizacija Županijske razvojne strategije Virovitičko – podravske županije

U Velikoj vijećnici Virovitičko – podravske županije, u organizaciji razvojne agencije Virovitičko – podravske županije, održan je koordinacijski sastanak na temu "Realizacija Županijske razvojne strategije Virovitičko – podravske županije". Na sastanku na kojem su predavači bili tajnik Skupštine Virovitičko – podravske županije, Ivan Horvat i pročelnika Službe za europske integracije i regionalni razvoj VPŽ Antun Mihoković, a gdje je uvodnu riječ imao direktor Razvojne agencije Virovitičko – podravske županije Mladen Brdar, govorilo se o ostvarenju Županijske razvojne strategije Virovitičko – podravske županije 2007. – 2013. s posebnim osvrtom na zadatke i mogućnosti civilnog sektora u njenoj realizaciji. Osim toga, raspravljalo se o mogućnostima provedbe Županijske razvojne strategije sa stanovišta iznalaženja mogućnosti veće participacije civilnog sektora, te su razmatrani mogući modela generiranja ideja za osmišljavanje projekata podobnih za financiranje sredstvima EU.
Skip to content