Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

03. veljače 2008.

Župan dr. Stjepan Feketić sazvao Kolegij načelnika i gradonačelnika Virovitičko – podravske županije

Župan Virovitičko – podravske županije, dr. Stjepan Feketić, za četvrtak (7. veljače od 12 sati) sazvao je Kolegij načelnika i gradonačelnika Virovitičko – podravske županije. Na dnevnom redu biti će sljedeće točke: Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj s posebnin osvrtom na Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine; Plan gospodarenja otpadom za Virovitičko - podravsku županiju; Informacija o pripremi tehničke dokumentacije za županijsko odlagalište otpada i mogućnosti korištenja sredstava predpristupnih fondova Europske unije (IPA program – komponenta III ).
Skip to content