Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. siječnja 2008.

Za provođenju Programa poticanja razvoja zadrugarstva upućen Javni poziv – vrijednost 120.000,00 kn

Na temelju Programa poticanja razvoja zadrugarstva na području Virovitičko - podravske županije u 2008. godini, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko - podravske županije donio je odluku o upućivanju Javnog poziva za korištenje sredstava namijenjenih provođenju Programa poticanja razvoja zadrugarstva na području Virovitičko – podravske županije u 2008. Godini. Predmet javnog poziva je prikupljenje ponuda temeljem Programa poticanja razvoja zdrugarstva na području Virovitičko - podravske županije u 2008. godini radi odobravanja potpore projektima i programima za izgradnju, adaptaciju i opremanje pogona za finalizaciju prerade, konfekcioniranje, skladištenje, pakiranje i trženje poljoprivrednim proizvodima.
Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti poljoprivredne zadruge registrirane sa sjedištem na području Virovitičko - podravske županije te mjestom ulaganja novčanih sredstava potpore na području Županije. Prednost pri odobravanju potpore imaju: poljoprivredne zadruge branitelja; poljoprivredne zadruge koje su korisnici novčane potpore iz Državnog proračuna; poljoprivredne zadruge koje nemaju nepodmirenih obaveza prema državi, jedinicama lokalne i područne samouprave te Hrvatskim vodama; poljoprivredne zadruge čija ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju iz Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane potpore iz ovog Programa. Ukupna sredstva potpore Županija određene Županijskim proračunom za 2008. utvrđeni su u iznosu od 120.000,00 kuna. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2008. godine. Detaljnija informacija o Javnomo pozivu može se pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko – podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici "Natječaji".
Skip to content