Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. studenoga 2007.

Održana sjednica Poglavarstva Virovitičko – podravske županije

Pod predsjedanjem župana Virovitičko – podravske županije, dr. Stjepan Feketić, te uz nazočnost zamjenika župana Virovitičko – podravske županija, Zvonimira Koića i Zvonimira Šimića, te ostalih poglavara, Zdenka Blažičevića, Tvrtka Kovačevića, Stjepana Dujmića, Staniše Žarkovića, Mate Bubaša, Ðore Ðorđevića, Stanka Ivanca i tajnika Ivana Horvata, održana je sjednicu Poglavarstva. Poglavari su na sjednici između ostalog usvojili sljedeće točke: Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2007. godini; Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica za 2007. godinu; Donošenje Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama za 2007. godinu; Donošenje Izmjena Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole na području Virovitičko-podravske županije za 2007. godinu; Donošenje Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u srednjim školama i Učeničkom domu Virovitica za 2007. godinu; Izmjene i dopune Plana nabave za 2007. godinu; Izvješće župana o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Virovitičko - podravske županije za razdoblje 1. 10. – 28.11. 2007. godine.
Skip to content