Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

16. rujna 2007.

Sjednica Poglavarstva Virovitičko – podravske županije u utorak 18. rujna

Župan Virovitičko – podravske županije, dr. Stjepan Feketić, sazvao je za utorak 18. rujna s početkom od 9 sati, sjednicu Poglavarstva Virovitičko – podravske županije koja će se održati u Maloj vijećnici Virovitičko – podravske županije. Na dnevnom redu biti će sljedeće točke:
Ovjera skraćenog zapisnika sa 54. sjednice Županijskog poglavarstva; Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Projekta revitalizacije Stare Drave u prostoru Križnice; Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2007. godinu; Donošenje Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole na području Virovitičko-podravske županije za 2007. godinu; Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica za 2007. godinu; Donošenje Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugtorajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole na području Virovitičko-podravske županije za 2007. godinu; Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova na području Virovitičko-podravske županije za 2007. godinu; Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2007. godinu; Donošenje Zaključka o određivanju osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja sredstvima posebnog računa – podračuna Proračuna Virovitičko-podravske županije; Razmatranje prijedloga Ugovora o provedbi projekta «Regionalni jamstveni instrumenti – RJI» za 2007. godinu; Upućivanje Javnog poziva za korištenje sredstava namjenjenih provođenju programa poticanja ekološke proizvodnje u Virovitičko-podravskoj županiji u 2007. godini; Informacija o financijskim rezultatima poslovanja gospodarstva Virovitičko-podravske županije za 2006. godinu.

Share Button