Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. kolovoza 2007.

Natječaj za prijavu projekata marketinške pripreme poljoprivredno – prehrambenih proizvoda

Objavljen je Natječaj za prijavu projekata marketinške pripreme poljoprivredno – prehrambenih proizvoda u 2007. godini kojeg je objavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Petar Čobanković. Prema njemu, pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe proizvođači hrane. Voditelji projekata moraju biti stručnjaci iz predloženog područja istraživanja. U slučaju da su voditelji projekata i suradnici na projektu djelatnici institucije koja se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a da je ugovorna strana za realizaciju projekta neka druga tvrtka, ustanova ili udruga – dužni su, za rad na projektu, dobiti suglasnost matične institucije. Istodobno, projekti trebaju obraditi najmanje jedno od ponuđenih područja, a u analizi tržišpta trebaju se voditi sljedećim načelima: analiza tržišta i tržne prognoze; segmentacija tržišta i tržišno pozicioniranje proizvoda; istraživanje potrošačkih stavova u svezi s ponudom i kakvoćom poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu; istraživanje razvoja, prodaje, oglašavanja i razvoja marke proizvoda; analiza konkurentnosti proizvoda na tržištu; uređenje tržišta poljoprivredno – prehrambenih proizvoda. Detaljnije upute o natječaju, kao i potrebni obrazac, može se pronaći na službenoj stranici Virovitičko – podravske županije, www.vpz.hr u rubrici “Natječaji”.

Share Button