Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. veljače 2007.

Županija postaje partner u projektima socijalno – gospodarskog oporavka PPDS-a

Poglavarstvo Virovitičko – podravske županije, prihvatilo je partnerstvo s gradovima Virovitica i Slatina, te općinama: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Mikleuš, Sopje, Suhopolje i Voćin, kao i osnovnim školama na područjima od Posebne državne skrbi u Virovitičko – podravskoj županiji. Obveza partnera je potpisati partnersku izjavu kojom podnositelj može ostvariti određeni broj bodova pri ocjenjivanju projekta. U slučaju javnih ustanova, škola, vrtića, doma zdravlja, a posebno osnovnih škola, na području PPDS-a, Virovitičko – podravska županija kao osnivač koji skrbi o njima, trebala bi sudjelovati sa 15 posto sredstava sufinanciranja.

Share Button