Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. veljače 2007.

Županija financira Projekt “Analize tla kod podizanja višegodišnjih nasada” sa 99.844.80 kuna

Potpisan je ugovor Virovitičko – podravske županije i Zavoda za tlo iz Osijeka, (ugovoru su potpisali župan dr. Stjepan Feketić i ravnateljica Zavoda za tlo Miranda Šeput) za Projekt “Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja višegodišnjih nasada” na području Virovitičko – podravske županije. Ugovorne strane, usuglasile su cijenu analize jednog uzorka tla u visini od 660.00 kuna (bez PDV-a). Usluga jedne analize obuhvaća: uzimanje uzoraka na terenu sukladno pravilu struke, jedan uzorak sadrži dvije laboratorijske analize tla (0-30 i 30-60 cm), izradu preporuka za gnojidbu krajnjem korisniku, kreiranje i održavanje software za interpretaciju rezultata i ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla. Ovim projektom analizirati će se 124 uzorka tla (248 analiza), a sredstva, u stopostotnom iznosu, osigurati će Virovitičko – podravska županija. Iznos predviđen za analizu tla je 99.844.80 kuna. Krajnji korisnici analize uzoraka tla su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i zadruge koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Share Button