Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

20. prosinca 2006.

Ljekarni VPŽ uplaćeno 112.000,00 kuna za održavanje, ulaganje i informatizaciju

Virovitičko – podravska županija, danas je Ljekarni VPŽ uplatila 112.000,00 kuna na ime kapitalnih donacija, odnosno sredstva će poslužiti za ulaganje u održavanje (zamjena dotrajalih sanitarija u Orahovici, stolarije u Orahovici), ulaganje (plinski bojler, električne vage, dvije rashladne vitrine), te informatizaciju (kupovina 4 računala za Slatinu, Orahovicu, Suhopolje i Gradinu).

Share Button
Skip to content