Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

27. studenoga 2006.

Astro d.o.o. Orahovica izabran za opremanje Viroexpo 2007.

Na današnjem otvaranju ponuda javnog nadmetanja za "Opremanje sajma Viroexpo 2007", izabrana je ponuda od Astro d.o.o. Orahovica. Od dvije pristigle valjane i potpune ponude, jedna je bila od tvrtke "Štand expo Zagreb", a druga od "Astro" d.o.o. Orahovica.
Skip to content