Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

13. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (7.11.2016.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

 

Dnevni red:

Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa  12. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenoj ostavci  člana Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Hrvoja Majstorovića i određivanju člana Županijske skupštine koji će obnašati ovu dužnost (preuzmi)

  • davanje svečane prisege,

3. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice Županijske skupštine,

4. Izbor predsjednika/ce Županijske skupštine

5. Razmatranje Izvješća o radu obnašateljice dužnosti župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2016.godine (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu (preuzmi)

7. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg obračuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine (preuzmi)

8. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016.godinu (preuzmi)

9. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatske poljoprivredne agencije – Županijski ured Virovitica za 2015. godinu (preuzmi)

10. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)

11. Razmatranje Informacije o upisu učenika u I. razred srednje  škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2016./2017.godini (preuzmi)

12. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u  školskoj 2015/2016. godini (preuzmi)

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Virovitica (preuzmi)

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije o usvajanju Statuta Zavoda (preuzmi)

15. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti  ravnatelju za zaključivanje ugovora za nabavu lijekova (preuzmi)

16. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti  ravnatelju za zaključivanje ugovora za  nabavu računala (preuzmi)

17. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti  ravnatelju za zaključivanje ugovora za održavanje IBIS-a (preuzmi)

18. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine  odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača (preuzmi)

19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora SŠ M.Marulića Slatina o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ J.Kozarca Slatina o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ I.G.Kovačić Zdenci o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ A.G.Matoša Čačinci o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SŠ M. Marulića, Slatina (preuzmi)

Prilozi

  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
  • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
Share Button