Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (21. lipnja 2016.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Dnevni red:

Aktualni sat

 1. Ovjera zapisnika sa  11. sjednice Županijske skupštine (preuzmi),
 2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi),
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi),
 4. Razmatranje prijedloga 1. Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (preuzmi),
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi),
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 7. Razmatranje prijedloga Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2016. – 2020. godine (preuzmi),
 8. Razmatranje prijedloga  Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite  za 2016. godinu (preuzmi),
 9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi),
 10. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi),
 11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica  za 2015. godinu (preuzmi),
 12. Razmatranje Izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj  Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – prosinac  2015. godine (preuzmi),
 13. Razmatranje Izvješća o radu Savjetodavne službe Podružnice Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi),
 14. Razmatranje informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije  u 2015. godini (preuzmi),
 15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije u 2015. godini (preuzmi),
 16. Razmatranje Izvješća o radu  i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste VPŽ za 2015. godinu (preuzmi),
 17. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko-podravsku županiju za 2015. godinu (preuzmi),
 18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi),
 19. Razmatranje izvješća o stanju zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2015. godini (preuzmi),
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Slavonska mreže d.o.o. (preuzmi),
 21. Donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 22. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici (preuzmi),
 23. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici (preuzmi),
 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Stjepana Sulimanca o prijenosu bez naknade nekretnina Općini Pitomača (preuzmi),
 27. Donošenje  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Strukovne škole Virovitica (preuzmi),
 28. Donošenje  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica (preuzmi),
 29. Donošenje  Odluke o  imenovanju članova Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 31. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (preuzmi),
 32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o zaključivanju ugovora o ustupanju potraživanja (preuzmi),
 33. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju o Izmjeni Odluke o  osnivanju trgovačkog društva PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA društva s ograničenom odgovornošću za usluge i razvoj (preuzmi),
 34. Očitovanje o  zahtjevu ministra unutarnjih poslova o reorganizaciji Ministarstva unutarnjih poslova (preuzmi).

Prilozi:

Share Button