Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

11. sjednica Županijske skupštine (22. ožujka 2016.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Dnevni red:

Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA društva s ograničenom odgovornošću za razvoj i usluge

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

5. Razmatranje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine, (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije  za razdoblje  1. 7. – 31. 12. 2015. godine, (preuzmi)

7. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2015. godinu, (preuzmi)

8. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije u 2015.godini, (preuzmi)

9. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2015.godini sa Financijskim izvješćem, (preuzmi)

10. Razmatranje  Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2015.godini (preuzmi)

11. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2015.godinu, (preuzmi)

12. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu, (preuzmi)

13. Razmatranje  prijedloga revizije Procjene zaštite od požara i tehnološke eksplozija za Virovitičko-podravsku županiju i Plana zaštite od požara Virovitičko-podravske županije,

14. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu obrane od tuče za Virovitičko-podravsku županiju u 2015.godini, (preuzmi)

15. Razmatranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za razdoblje  od 2016. do 2019.godine(preuzmi)

16. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu, (preuzmi)

17. Razmatranje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2016.godinu, (preuzmi)

18. Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije,(preuzmi)

19. Razmatranje prijedloga Odluke  o stjecanju nekretnina darovanjem od strane:

a.) Osnovne škole Mikleuš (preuzmi)

b.) Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica (preuzmi)

20. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine  odnosno drugih zdravstvenih radnik koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Lukač, (preuzmi)

21. Razmatranje  prijedloga Odluke o  razrješenju i imenovanju predsjednika i jednog člana  Upravnog vijeća VIDRE – regionalne razvojne agencije Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)

22. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Prilozi:

  • prijedlog akata za skupštinu (preuzmi)
  • evidencijski listić (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
  • Odbor za prostorno uređenje (preuzmi)
Share Button