Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. sjednica Županijske skupštine (22. 12. 2015.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Prilog – Evidencijski listić (preuzmi)

Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (preuzmi)

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)

5. Razmatranje prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

6. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine za 2016. godinu (preuzmi)

7. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu sredstava namijenjenih radu političkih stranaka Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

9. Razmatranje Slike zdravlja i Plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije 2016. – 2018. godine

  • Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije 2016. – 2018. godine (preuzmi)
  • Slika zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

10. Razmatranje Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Virovitičko-podravske županije od 2015. do 2017. godine (preuzmi)

11. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima zajedničkih lovišta na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

12. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije 2011 – 2015. godine (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Fatovi i Klanac (preuzmi)

14. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama uvjeta iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odobrenih od strane Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

15. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu potraživanja Virovitičko-podravske županije po kreditima za financiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva (preuzmi)

16. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji dionica Virovitičko-podravske županije u kapitalu trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar (preuzmi)

17. Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta s Financijskim planom za 2016.g. Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

18. Razmatranje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016. – 2018. godine (preuzmi)

19. Razmatranje Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Virovitičko-podravsku županiju i Plana zaštite od požara Virovitičko-podravske županije

  • Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Virovitičko-podravsku županiju (preuzmi)
  • Plan zaštite od požara Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

20. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije za 2012 – 2014. godinu (preuzmi)

21. Razmatranje Informacije o upisu učenika u I. razred srednje škola na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2015./2016.godini (preuzmi)

22. Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija

23. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole August Cesarec Špišić Bukovica o prijenosu u vlasništvu nekretnina u k.o. Špišić Bukovica (preuzmi)

24. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Slatina o prijenosu u vlasništvo Virovitičko-podravske županije nekretnina u k.o. Podravska Slatina (preuzmi)

25. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o stjecanju nekretnina u k.o. Bušetina (preuzmi)

Popratni dokumenti

Zaključak (preuzmi)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (preuzmi)

Suglasnost – izvorišta Fatovi i Klanac  (preuzmi)

Zaključak – Plan zdravstvene zaštite VPŽ (preuzmi)

Povlačenje prijedloga za Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za VPŽ i Plan zaštite od požara VPŽ (preuzmi)

Prethodna suglasnost na prijedlog odluke Županijske skupštine o izmjenama uvjeta kredita za razvitak i obnovu poljoprivrede (preuzmi)

Stav Odbora za društvene djelatnosti (preuzmi)

Stav Odbora za financije i proračun (preuzmi)

Stav Odbora za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)

Share Button